Logo
Ring gerne til mig

Uddannelse som bedemand hos Anstændig & Spirituel bedemand

Intro

♡ Har du et ønske om at blive bedemand?
♡ Kan du møde alle mennesker, også i sårbare situationer?
♡ Har du situationsfornemmelse?

Du skal være klar til at lytte, lære og stille spørgsmål/være nysgerrig.

Hvad du har af tidligere job erfaring, er ikke så vigtigt, dog er et højt serviceniveau et godt udgangspunkt.

Din alder er ej heller så vigtig, men noget livserfaring må du have.

Det er på deltid, uden fast arbejdstid.
Min tid og erfaring, bruger jeg gerne på at lære dig alt det du skal bruge, for at blive bedemand.

Du skal regne med mindst 6 ugers oplæring.
Jeg kan ikke love dig fast job, men du bliver klædt på, så du kan søge job, eller blive selvstændig.

Når forløbet er færdigt, kan du altid kontakte mig, ved spørgsmål eller tvivl.

PS Jeg har haft 2 praktikanter, der begge er i branchen, så succesraten er 100%

Om selve uddannelsen

Inden start:

• Personlig afklaring ved samtale
• Jeg fortæller og forklarer hvad jobbet kræver

Formål med uddannelsen:

• At sikre en høj kvalitet, med de nødvendige faglige kvalifikationer, ift kunder, myndigheder og samarbejdspartnere, og dermed sikkerhed en etisk og kvalitetsmæssig ydelse.

Opbygning af kompetencer:

• Praktisk indlæring af bedemandens arbejdsfunktioner
• Gennemgang af en sag fra start til slut, inklusive samtale og ilægning
• Administrativ udførelse
• Indføring i bisættelse og begravelser – borgerlige inklusive, og hvad det kræver
• Samtale- og salgsteknik
• Kommunikation
• Besøg hos kirkegårde og krematorier
• Samkørsel med rustvogn, efter bisættelse, til krematorium og aflevering af kiste
• Besøg på lager, både kiste- og urnelager

Vi aftaler mødetider, der passer ind i elevens skema, ved eventuelt deltidsjob eller andet.
Eleven får mulighed for at være med til samtale, og kan melde fra, hvis det ikke passer.
Inden forløbets afslutning, og hvis eleven er klar, er det muligt for at eleven selv kan afholde samtale med kunder (det beror på en samlet vurdering fra elev & bedemand).

Forløbet varer minimum 6 uger, og kan forlænges hvis der er behov for yderligere tid.

Anstændig & Spirituel bedemand, vil stå til rådighed for spørgsmål, også efter forløbets afslutning.

Der vil være opfølgning af eleven hver uge, hvor vi gennemgår læringen af forrige uge.
Det er også i den forbindelse, der kan samles op, ved eventuelle spørgsmål eller tvivl.
Vigtigheden for at eleven bliver indført i arbejdsgange, procedurer, mv er af største prioritet for Anstændig & Spirituel bedemand.

Eleven bliver først ”sluppet fri”, når begge parter er enige om at det er muligt at søge job som bedemand, eller starte op som selvstændig, når forløbet er færdigt.

Hvis eleven ønsker at afslutte forløbet før 6 uger, og inden 3 uger, refunderes halvdelen af det forudbetalte beløb, svarende til kr. 15.000,-

Der vil være en underskrevet erklæring om tavshedspligt, inden start, hvor eleven skriver under på at alle personlige oplysninger fra kunder, til enhver tid kræver fuld tavshed og er strengt fortroligt.
Alt materiale der eventuelt er udleveret til eleven, kan på forlangende, straks ønsket tilbageleveret til bedemanden.

Jeg står gerne til rådighed, ved yderligere spørgsmål eller tvivl.

Ellers så send en ansøgning på min mail, så indkalder jeg til en samtale.