Logo
Ring gerne til mig

Begravelseshjælp 2023

 • Hvis afdøde er under 18 år – ydes der tilskud på kr. 10.100,-
 • Er afdøde over 18 år – ydes der maksimum kr. 12.100,-
 • Er afdøde født før 1. april 1957 – ydes der altid mindst kr. 1.050,-
 • Efterlader den døde sig børn under 18 år, eller ægtefælle, må den samlede formue højest være kr. 40.500,- på dagen før dødsfaldet, for at få den maksimale begravelseshjælp. Overstiger formuen dette beløb, nedsættes begravelseshjælpen afhængig af formuen, og bortfalder helt ved en formue på kr. 52.600,-
 • Efterlader den afdøde sig hverken ægtefælle eller børn under 18 år, må den afdødes formue højst være på kr. 20.300,- dagen før dødsfaldet, for at opnå den maksimale begravelseshjælp. Overstiger formuen dette beløb, nedsættes begravelseshjælpen afhængig af formuen og bortfalder helt ved en formue på kr. 32.400,-


Se evt. mere om begravelseshjælp på borger.dk – fx i forhold til, hvordan formuen beregnes.

Jeg kan anmode om begravelseshjælp, på vegne af anmelder.

De primære områder, som er vigtige at huske på, når nogen går bort

Efterlevelsespension

Efterlevelsespension er når en pensionist dør, kan den efterladte ægtefælle, eller samlever få udbetalt efterlevelsespension.

Udbetalingen er det beløb din ægtefælle/samlever fik i pension, da han/hun døde, og bliver udbetalt i 3 mdr., oven i din egen pension. Bliver udbetalt automatisk af kommunen, når dødsfaldet er anmeldt.

Efterlevelseshjælp

Hvis du ikke har ret til efterlevelsespension, kan du søge om at få efterlevelseshjælp, som er et engangsbeløb, du kan få udbetalt, når din ægtefælle/samlever dør.

Betingelserne for efterlevelseshjælp er, at du og din partner har boet i Danmark i de seneste tre år inden dødsfaldet, at du ikke har ret til efterlevelsespension, samt at din beregnede årsindtægt er mindre end kr. 244.656,- som udløser et engangsbeløb på kr. 14.860,- hvilket der skal betales skat af. Se mere på www.borger.dk

Sygeforsikring Danmark

Hvis afdøde var medlem af medlem af Sygeforsikring Danmark, gruppe 1 eller 2, ydes der også her begravelseshjælp.

Beløbet udgør kr. 1.400,- Udbetales automatisk til afdødes konto.

Hvad du selv skal sørge for

Ved dødsfald er nævnte opgaver i de andre bokse, nogle, der skal varetages af pårørende.

Bankkonti

Når dødsfaldet er indberettet til de offentlige myndigheder, spærres bankkonti, Dankort og evt. fælleskonti.

Banken kan være behjælpelig med betalinger, indtil skifteretsattesten er klar

Forsikringer

Bil- og indboforsikring.

Kontakt forsikringsselskabet vedr. eventuelle livs- og ulykkesforsikringer, der kommer til udbetaling ved dødsfald (dødfaldssum).

ATP

De efterladte får udbetalt et engangsbeløb fra ATP Livslang Pension.

Kontakt evt. ATP på tfl.: 70 12 80 00 og hør mere om satser. Man kan læse om udbetaling ved død af ATP Livslang pension her.

Offentlige myndigheder

Tilskud, ydelser og pensionsudetalinger stopper automatisk når dødsfaldet er indberettet.

Øvrige oplysninger, der også er vigtige at huske, når nogen går bort

Den digitale arv

De fleste har i dag adgang til internettet, og dermed en del af den digitale verden. Internettet er fyldt med dine personlige oplysninger, billeder og dokumenter – også efter at du er død.

Nedenstående link henviser til de formularer, som nære familiemedlemmer kan benytte til at få slettet profiler.

LinkedIn – formular til lukning af konto

Facebook – På Facebook kan du tilføje kontaktpersoner, der kan få adgang til dine data. Ikke dine private beskeder, men for eksempel dine billeder.

Du kan også vælge, at din profil lukkes, når du dør, eller du kan vælge, at den laves om til et mindesmærke. Facebook kalder det ‘Eftermælekontakt’.

Afmelding af abonnementer /kontingenter

 • Aviser, magasiner, dag- og ugeblade
 • Telefon og mobiltelefon
 • Licens
 • Kabel tv, eller satellit
 • Bredbånd / internet
 • Kontokort
 • Lejeaftaler
 • Bogklubber, bibliotek – bøger der skal afleveres
 • Foreninger og klubber
 • Fagforening

Mine Sidste Ønsker

Her kan du downloade dokumentet fra Anstændig & Spirituel Bedemand, til brug for udfyldelse hjemme.

Har du spørgsmål, eller ønsker hjælp til udfyldelse, er du velkommen til at tage kontakt til mig.

Jeg har udarbejdet en ekstra side, der tilgodeser eventuelle uoverensstemmelser. Ring/skriv til mig for at modtage dette dokument.

Øvrigt

E-boks, Google – her har man mulighed for at give ens pårørende adgang i tilfælde af dødsfald. Den mulighed findes under profilens indstillinger.

Testamenter – Hvis du vil oprette et testamente, er her til inspiration en vejledning fra Scleroseforeningen med spørgsmål, som du kan overveje.

Du kan også oprette et Livstestamente – om du ønsker livsforlængende behandling, se vejledning og skema her

Fremtidsfuldmagt – Mens du er frisk, kan du oprette en fremtidsfuldmagt, hvor du giver en eller flere personer fuldmagt til at disponere på dine vegne, hvis du en dag ikke er ikke har evne til at varetage dine personlige og/eller økonomiske forhold – dvs. den dag, hvor du måtte blive ramt af sygdom, svækkes mentalt eller lignende. Først når en læge erklærer, at du ikke kan varetage dine egne forhold, træder fremtidsfuldmagten i kraft. Du kan læse nærmere her.

Obs: Alle link er udtaget direkte fra hjemmesiderne, og er uden ansvar for Anstændig & Spirituel Bedemand v/Helle Albek.